Obecný úrad Soľ

Pracovníci OcÚ:

  • Mgr. Jana SAXUNOVÁ
  • Jana GAVAĽOVÁ
  • Mgr. Katarína ADAMOVÁ
  • Mgr. Anna ZUBKOVÁ
  • Ing. Monika SUKOVSKÁ
  • Mária MIHALČINOVÁ

Obecný úrad

Deň Pracovná doba
Pondelok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Utorok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Streda od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok od 7.30 hodiny do 14.00 hodiny

Obedňajšia prestávka je každý deň od 11.30 hodiny do 12.00 hodiny.

Matričný úrad:  Ing. Monika SUKOVSKÁ – matrikárka

Deň Pracovná doba
Pondelok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Utorok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Streda od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok od 7.30 hodiny do 14.00 hodiny

Obedňajšia prestávka je každý deň od 11.30 hodiny do 12.00 hodiny.

Telefón: 057/4884570

Adresa:
Obecný úrad Soľ, súp. č.161, PSČ 094 35
Telefón: 057/4496 382, 057/4496 423,
E-mail ocu.sol@slovanet.sk
Web: www.obecsol.sk

Knižnica:  Mária MIHALČINOVÁ- vedúca knižnice

Pondelok od 12.00 hodiny do 16.00 hodiny
Utorok od 12.00 hodiny do 16.00 hodiny
Streda od 12.00 hodiny do 16.00 hodiny

Adresa:
Základná škola Soľ, súp. č.53, PSČ 094 35