Obecná knižnica

Obecná knižnica informuje…

Zriaďovateľom obecnej knižnice v Soli je obec Soľ. Knižničný fond tvorí 7308 knižničných jednotiek. Je v ňom zastúpená odborná a krásna literatúra pre deti, mládež a dospelých. Pre verejnosť je obecná knižnica otvorená tri dni v týždni. Pondelok, utorok a v stredu v čase od 12.00 do 16.00 hodiny. Našu obecnú knižnicu navštevujú aj čitatelia zo susedných obcí. Pravidelne každý rok obohacujeme našu knižnicu o niekoľko nových knižničných jednotiek. Značný záujem je o detskú literatúru a beletriu pre dospelých. Každoročne sa obecná knižnica zapája aj do projektu na získanie finančných prostriedkov na obnovu knižničného fondu.

Veľký záujem je aj o internet. Aj v súčasnej dobe má naša knižnica svojich „verných čitateľov“ nielen z radov detí, ale aj dospelých.

V roku 2016 bola obecná knižnica presunutá z priestorov Obecného úradu do priestorov Základnej školy v Soli.