Hlásenie miestneho rozhlasu

 

 

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
Soľ – časť obce Hušták od č.d. 74 s po koniec obce smer Rudlov
bude v termíne

19. júl 2017 od 07:30 h do 15:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
Soľ – lokalita Paznučky od č. d. 1 po bytovky pri PD (Agrodružstvo)
bude v termíne

20. júl 2017 od 07:40 h do 15:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
—————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
Soľ –úseky : od mlyna popri hlavnej ceste až po PD (Agrodružstvo),
od hlavnej cesty smer Hušták po č. d. 74 a ulica od č. d. 265 po č. d. 247
bude v termíne

21. júl 2017 od 07:30 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
————————————————————————————————————————————–

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
Soľ 49, ČOM: 0000374880, EIC: 24ZVS0000049784E (prevádzkareň)
Soľ 0, ČOM: 0000425579, EIC: 24ZVS0000010795E (verejné osvetlenie 2)
Soľ 161, ČOM: 0000425609, EIC: 24ZVS0000010861R (obecný úrad)
Soľ 106/1, ČOM: 0000424765, EIC: 24ZVS0000009398M (Dom služieb 1)
Soľ 106/2, ČOM: 0000424897, EIC: 24ZVS0000009725X (Dom služieb 2)

bude v termíne
21. júl 2017 od 07:30 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
————————————————————————————————————————————–

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
Soľ 49, ČOM: 0000374880, EIC: 24ZVS0000049784E (prevádzkareň)
Soľ 161, ČOM: 0000425609, EIC: 24ZVS0000010861R (obecný úrad)
Soľ 403, ČOM: 0001389723, EIC: 24ZVS00007164700 (9 BJ)
Soľ 106/1, ČOM: 0000424765, EIC: 24ZVS0000009398M (Dom služieb 1)
Soľ 106/2, ČOM: 0000424897, EIC: 24ZVS0000009725X (Dom služieb 2)

bude v termíne
24. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
—————————————————————————————————————————————-

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci
v obci Soľ – hlavná cesta od PD (Agrodružstva) po koniec obce (smer Hlinné),
ulica smer Rudlov,
ulica na Hušták od hlavnej cesty po č.d. 74,
ulica k PNZZ,
ulica od hlavnej cesty po zdravotné stredisko
a ulica od č d. 265 po č.d. 247
bude v termíne

24. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
—————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
úsek od mlyna popri hlavnej ceste až po PD (Agrodružstvo)
a ulica od č.d. 265 po č.d. 247
bude v termíne

25. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
—————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ 161, ČOM: 0000425609, EIC: 24ZVS0000010861R (obecný úrad)
Soľ 106/1, ČOM: 0000424765, EIC: 24ZVS0000009398M (Dom služieb 1)
Soľ 106/2, ČOM: 0000424897, EIC: 24ZVS0000009725X (Dom služieb 2)

bude v termíne
25. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
—————————————————————————————————————————————–
 

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
ulica na Hušták od č.d. 74 smer Rudlov
bude v termíne

26. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
——————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ 49, ČOM: 0000374880, EIC: 24ZVS0000049784E (prevádzkareň)
bude v termíne

26. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
——————————————————————————————————————————————

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ  – od hlavnej cesty smer ulica na Hušták po č.d. 74
bude v termíne

26. júl 2017 od 07:30 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
—————————————————————————————————————————————–

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ  – vrchná časť rómskej osady (nové domčeky)
bude v termíne

26. júl 2017 od 07:10 h do 16:30 h
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
——————————————————————————————————————————————

 

07.07.2017

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ 0, ČOM: 0001375596, EIC: 24ZVS0000707053H (Komunitné centrum)
Soľ 47, ČOM: 0000382658, EIC: 24ZVS0000054041L(DOM SMÚTKU)

bude v termíne
27. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
28. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
————————————————————————————————————————————-

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ
Soľ  – rómska osada od č. d. 481 až po OcÚ
a ulička oproti cintorínu smer č. d. 35 a č. d. 42
bude v termíne

27. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h
28. júl 2017 od 07:40 h do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
————————————————————————————————————————————–

01.06.2017
Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov – upozornenie
 
12.06.2017
Slovenská pošta Soľ oznamuje občanom, že v dňoch
od 12. júna 2017 do 31. augusta 2017
bude pošta z technických príčin otvorená:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok:        08:00 hod. – 15:30 hod.
stredu:                                                      08:30 hod. – 11:00 hod.
                                                                  13:15 hod. – 17:00 hod.