Guľáš majster 2018

Predposledná septembrová sobota patrila aj tento rok súťaži vo varení guľáša pod názvom „GUĽÁŠ MAJSTER“ o putovný pohár starostu obce. Súťaž vo varení guľáša prebiehala v areáli futbalového ihriska v Soli, kde si svoje sily vo varení tohto jedla rôznych chutí a ingrediencií, zmeralo 8 súťažných družstiev. Deviate, nesúťažné družstvo poslancov OZ varilo guľáš pre občanov. Prípravy sa začali v kultúrnom dome už v piatok, kde sa nachystali potrebné suroviny a navaril sa aj guľáš pre všetkých účinkujúcich.

 Súťaž vo varení guľáša sa začala v sobotu o 9:30 hod. a hneď v úvode všetkých súťažiacich privítal pán starosta a poprial im veľa zdaru a chuti pri varení guľáša aj napriek nepriaznivému počasiu.

Do súťaže sa zapojili tieto družstvá pod názvami:
DHZ, JDS – Solianski seniori, MS SČK – Záchranárky, SZZP – AHA,
Poľovníci – DIANA, Kucháročky ZŠ, FK SOĽ a SOĽANSKE NEVESTY.

Vyhodnotenie toho najlepšieho guľáša bolo naplánované o 13:00 hod. Každé družstvo poskytlo degustačnej komisii vzorku zo svojho navareného guľáša a všetci sme netrpezlivo čakali na výsledky, ktoré vyhlási porota. Nemali to vôbec ľahké, pretože všetky guľáše boli veľmi chutné, ale víťaz mohol byť len jeden. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo FK SOĽ, druhé miesto patrilo súťažnému družstvu pod názvom KUCHÁROČKY a napokon tretie mieste obsadilo družstvo SOĽANSKE NEVESTY, ktoré sa po prvýkrát zúčastnilo tejto súťaže. Všetci súťažiaci dostali malú pozornosť za účasť na tejto súťaži a tým, ktorí nevyhrali prajeme veľa šťastia na budúci rok.

Kultúrny program začal o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

V programe vystúpili:

Mažoretka Grétka Grácová

Vystúpenie Dianky Grácovej a Ninky Mruskovej

Folklórna spevácka skupina SOĽANSKE NEVESTY

FS Lipovec z Čemerného

Ľudová hudba ŠARIŠANCI

Veríme, že si každý prišiel na svoje, či už prostredníctvom navareného guľáša alebo kultúrneho programu, v ktorom sa bolo na čo pozerať.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.