Deň narcisov

Deň narcisov

Občianske združenie pri ZŠ Soľ ,,Škola základ života“ sa už po pätnásty krát zapojilo do verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Mobilná hliadka, ktorá sa pohybovala v priestoroch základných a materských škôl Soľ, Jastrabie a Rudlov, ako aj na verejných priestranstvách týchto obcí, vyzbierala v tomto roku sumu 536 €. Vyzbieranou sumou prispejeme na konto Ligy proti rakovine. Každoročne sa do tejto zbierky zapája viac detí a dospelých, ktorí si uvedomujú dôležitosť myšlienky Dňa narcisov a chcú pomôcť aspoň takouto formou v boji proti tejto zákernej chorobe.