Deň matiek v Soli

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Nielen u nás, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako „DEŇ MATIEK“.
Aj tento rok sme si pripomenuli tento výnimočný deň
16. mája 2018 so začiatkom o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Soli.
Pri tejto milej príležitosti vystúpili deti z MŠ,
ktoré potešili svojim kultúrnym programom mamky, staré mamky a všetkých prítomných. Týmto programom vyjadrili svoje poďakovanie za ich lásku, obetavosť a každodennú starostlivosť. Na záver sa p. starosta poďakoval všetkým učiteľkám a deťom za krásny kultúrny program a prítomným za účasť na tomto podujatí. Všetky mamky a babky boli obdarované gerberou a malou sladkosťou.