Deň matiek 2017

Mesiac máj je úzko spätý so slovom láska.
Hoci láska ma tisíce podôb, najkrajšia spomedzi nich je materinská láska.

Dňa 14. mája 2017 o 16.00 hod. sa konal v kultúrnom dome v Soli pri príležitosti DŇA MATIEK kultúrny program pre všetky mamky a staré mamky. Všetkých prítomných potešili svojim krásnym kultúrnym programom deti z MŠ. Týmto programom vyjadrili poďakovanie za ich lásku a starostlivosť. Po programe sa p. starosta poďakoval učiteľkám a deťom za pekný kultúrny program. Na záver všetkým prítomným matkám daroval krásny kvietok.