DEŇ DETÍ V SOLI

Aj v  roku 2018 sa v obci Soľ uskutočnila oslava MDD.

Akcia sa konala v sobotu dňa 09.06.2018
na futbalovom ihrisku
v Soli
a realizoval ju DHZ Soľ v spolupráci MS SČK Soľ.

Pre deti bol pripravený celodenný program vo forme rôznych súťaží.
Deti sa mohli vyskákať na skákacom hrade, pomaškrtiť si na cukrovej vate a sladkostiach. Prehliadka hasičských áut bola pre deti veľkým zážitkom aj preto, že ich počas celého dňa osviežovali striekaním vodou. V závere sa deti pohostili dobrým guľášom, hranolčekmi a malinovkou.

Každé dieťa bolo ocenené diplomom a medailou za účasť a odvahu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a najmä tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii Dňa detí v Soli.

DHZ Soľ a MS SČK Soľ.