Zmena otváracích hodín Slovenskej pošty

  Vážení občania! Slovenská pošta Soľ oznamuje občanom zmenu otváracích hodín: 15.11.2017 (streda) od 08:30 hod. – do 11:00 hod.    od 13:15 hod. – do 17:00 hod. 16. ...

Výberové konanie KC

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“ na deň 29.11.2017, v ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Rozhodnutie OU Odbor starostlivosti o životné prostredie Vranov nT Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ Oznámenie o strategickom ...

UPOZORNENIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ ...