Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZOR, zmena dátumu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  streda – 26.04.2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Soli. Vážení občania, chceli by sme Vás informovať o ...

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 31/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 31/2017 Požiarny poriadok obce Soľ, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 30/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 30/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 29/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 29/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť. Stiahnuť stiahnuť ...