ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Vážení občania, predkladáme Vám zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva, viac na: Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby sta ...

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú ...

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

Vážení občania! Obec Soľ Vám na požiadanie poskytne k nahliadnutiu, (prípadne k možnosti urobiť výpisy, odpisy, kópie) záverečné stanovisko strategického dokumentu: ,,Program odpadové ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania! Spoločnosť SPP – distribúcia, prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku oznamuje svojim zákazníkom, viac na odkaze: SPP – OZNAM ...