Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 32/2017 – o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kamp ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 33/2017  – o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, schválené Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 08.0 ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – OZNAMY

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.sol@slovanet.sk   ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť Slažanský Dušan Slažanská Emma     ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ...