Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: ...

Výberové konanie TSP

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítR ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Rozhodnutie OU Odbor starostlivosti o životné prostredie Vranov nT Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ Oznámenie o strategickom ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ...