Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 07.12.2018 (piatok) o 17.00 hod. sa v jedálni ZŠ Soľ uskutoční Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac na: Ustanovujúce 7.12.2018 – pozv ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa(ky) materskej školy v Soli

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...

Výsledky volieb

Vážení občania, predkladáme Vám výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Soľ viac na: Výsledky volieb starostu v obci Soľ Výsledky volieb poslancov OZ v obci Soľ   ...

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

Vážení občania! Obec Soľ Vám na požiadanie poskytne k nahliadnutiu, (prípadne k možnosti urobiť výpisy, odpisy, kópie) záverečné stanovisko strategického dokumentu: ,,Program odpadové ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania! Spoločnosť SPP – distribúcia, prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku oznamuje svojim zákazníkom, viac na odkaze: SPP – OZNAM ...