Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 348/2018 zo dňa 15.06.2018, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

Záverečný účet obce

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá schválený Záverečný účet obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2017, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť tu:Záverečný ...

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Soľ na roky 2018 – 2023

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh   Komunitného plánu sociálnych služieb obce Soľ na obdobie 2018 – 2023 viac na:  Komunitný_plán_Soľ 2018 – 2023 ...

Vážení spoluobčania, Obec Soľ v týchto dňoch pracuje na Komunitnom pláne sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2023. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém sociálnych služi ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania! Spoločnosť SPP – distribúcia, prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku oznamuje svojim zákazníkom, viac na odkaze: SPP – OZNAM ...