Betlehem v našej obci …

Betlehemy sú znakom Vianoc, radi sa pri nich zastavujeme a vnímame pokoj, ktorý okolo seba rozdávajú. Napĺňa sa tak zámer nájsť pre Soľančanov miesto a prežiť nastávajúce svi ...

Adventný veniec 2017

Adventný veniec Pre veriacich má adventné obdobie predovšetkým duchovný obsah – je prípravou na slávny príchod Krista. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventn ...