Návrh Záverečného účtu obce

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

Deň matiek 2017

Mesiac máj je úzko spätý so slovom láska. Hoci láska ma tisíce podôb, najkrajšia spomedzi nich je materinská láska. Dňa 14. mája 2017 o 16.00 hod. sa konal v kultúrnom dome v&n ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 235 zo dňa 26.04.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v ...

Futbalová nedeľa

Futbalový klub Soľ pozýva svojich fanúšikov a všetkých priaznivcov futbalu na zápas: žiakov  v sobotu 27.05.2017 o 13:00 hod. medzi FK Nižný Hrušov – FK Soľ a dorastencov v sob ...