Oznámenie

  Vážení občania! Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 2. júla 2018 (pondelok), bude o ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 348/2018 zo dňa 15.06.2018, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

Záverečný účet obce

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá schválený Záverečný účet obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2017, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť tu:Záverečný ...

DEŇ DETÍ V SOLI

Aj v  roku 2018 sa v obci Soľ uskutočnila oslava MDD. Akcia sa konala v sobotu dňa 09.06.2018 na futbalovom ihrisku v Soli a realizoval ju DHZ Soľ v spolupráci MS SČK Soľ. P ...