Burza Komunitného centra Soľ

Myšlienka pripraviť „Burzu“ starého šatstva, bytových doplnkov, obuvi, hračiek, domácich potrieb a rôznych maličkostí, ktoré spríjemnia život obyvateľom Soľ, skrsla po vzájomnom uvažovaní u pracovníkov KC. Do burzy prispeli obyvatelia Prešova na podnet dobrovoľníkov a boli radi, že ich veci neskončia v smetných košoch, ale pomôžu iným ľuďom. Prípravu burzy v priestoroch kultúrneho domu v Soli začali 19.03.2018 – 20.03.2018 pracovníci KC spolu so zamestnancami obecného úradu Soľ. V dňoch  21.03. – 23. 03. 2018 sa „Burza KC“  uskutočnila a mala veľký úspech.


Mnohí ochotní darcovia prispeli bohatým výberom vecí, ktoré si ľudia  zo Soli aj z okolitých dedín mohli zakúpiť za symbolické ceny.  Záujem bol hlavne o detské oblečenie a bytové doplnky. Počas troch dní sa burzy zúčastnilo približne 120 ľudí.  

 

Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zorganizovanie tejto milej a pomáhajúcej akcie – starostovi obce Ing. Jozefovi Bertovi, Ing. Jane Valachovej s manželom – dobrovoľníkom, ktorí koordinovali celý zber v Prešove,  terénnym pracovníkom, miestnym občianskym poriadkovým službám, pracovníkom aktivačnej činnosti a zamestnancom obce.

 

Pre chlapcov navštevujúcich naše komunitné centrum boli vzácnosťou korčule na ľad, ktorým sa veľmi potešili a pri najbližšej príležitosti si ich plánujú vyskúšať na zamrznutom ľade.

Radosť malého Miška sa odráža na jeho usmiatej tváričke a snáď odráža spokojnosť všetkých, ktorí si čokoľvek z „Burzy KC“ odniesli.


Prebytočné vecí zo skríň putujú za symbolickú cenu k tým, ktorí si nedovolia z finančných dôvodov cestovať za výpredajmi do veľkých nákupných centier a my sme radi, že sme im to mohli sprostredkovať.

 

Peňažné prostriedky z burzy budú využité na aktivity komunitného centra pre najmenšie deti, ktoré pravidelne navštevujú Komunitné centrum v Soli a radi trávia voľný čas zmysluplne pri rôznych aktivitách.  

Ďakujeme!