Aktivity JDS Soľ

Opekačka v suchej doline

 

Brigáda na miestnom cintoríne

 

Seniori ZO-JDS v Soli hodnotili svoju činnosť

Dňa 14.4.2018 na výročnej členskej schôdzi seniori ZO-JDS Soľ hodnotili svoju činnosť za roky 2014 – 2017. Pozitívnu a cieľavedomú prácu ZO-JDS v Soli zhodnotil vo svojom vystúpení predseda pán Dušan Berta. Vyzdvihol, že práca ZO-JDS v Soli má zmysel.

         Uplynulé štyri roky boli naplnené aktívnym hľadaním spôsobov ako zlepšiť podmienky pre nás seniorov.

         Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor. Staronovým predsedom sa stal pán Dušan Berta. Vo svojom vystúpení poďakoval všetkým prítomným za dôveru a oboznámil s plánom činnosti na nastávajúci rok 2018. V závere zdôraznil:

„Je mojím želaním, aby bol nový výbor aktívnejší, aby pokračoval vo vytváraní nových podmienok pre dôstojnú starobu nás všetkých.“

         Poprial všetkým veľa zdravia, veľa osobnej pohody, ale aj oduševnenia a elánu, aby sme úspešne zvládli všetky naše predstavy a mali z nich radosť a uspokojenie.