Aktivity JDS Soľ

Okresná športová olympiáda JDS v Zámutove

Seniori ZO-JDS v Soli 
počas víkendu dňa 14.7.2018 
žili športom
______________________________________________________________________________

            Areál penziónu Kondor nad obcou Zámutov ožil športovým zápolením. Všetkých účastníkov pri vstupe do areálu vítala hudobná skupina chlapcov Oreničovcov zo Zámutova. Súťaže sa zúčastnilo 171 seniorov. Súťažili muži aj ženy. Sľub za všetkých športovcov predniesla pani Helena Kollárová zo ZO-JDS Sedliská.

Za našu organizáciu sa zúčastnili:
Muži:                  Bamburák Drahoslav
                            Šopiak Miroslav
                            Čečko Michal
                            Berta Dušan
Ženy:                  Bertová Anna
                            Keblešová Milka
                            Bamburáková Eva
                            Demčáková Mária

               Tretie miesto v chôdzi s palicami získala pani Anna Bertová a 5. miesto v hode granátom získal pán Dušan Berta.

Patrí im veľké poďakovanie, ako aj všetkým prítomným súťažiacim, ktorí sa zúčastnili na krásnom športovom podujatí.

Opekačka v suchej doline

 

Brigáda na miestnom cintoríne

 

Seniori ZO-JDS v Soli hodnotili svoju činnosť

Dňa 14.4.2018 na výročnej členskej schôdzi seniori ZO-JDS Soľ hodnotili svoju činnosť za roky 2014 – 2017. Pozitívnu a cieľavedomú prácu ZO-JDS v Soli zhodnotil vo svojom vystúpení predseda pán Dušan Berta. Vyzdvihol, že práca ZO-JDS v Soli má zmysel.

         Uplynulé štyri roky boli naplnené aktívnym hľadaním spôsobov ako zlepšiť podmienky pre nás seniorov.

         Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor. Staronovým predsedom sa stal pán Dušan Berta. Vo svojom vystúpení poďakoval všetkým prítomným za dôveru a oboznámil s plánom činnosti na nastávajúci rok 2018. V závere zdôraznil:

„Je mojím želaním, aby bol nový výbor aktívnejší, aby pokračoval vo vytváraní nových podmienok pre dôstojnú starobu nás všetkých.“

         Poprial všetkým veľa zdravia, veľa osobnej pohody, ale aj oduševnenia a elánu, aby sme úspešne zvládli všetky naše predstavy a mali z nich radosť a uspokojenie.