Aktuálne novinky

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služb ...

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti/dražbe

oznamenie

Obec Soľ v súlade s § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...

Cvičenie počas Veľkonočných sviatkov

workout

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že prevádzkové hodiny obecnej posilňovne budú počas Veľkonočných sviatkov upravené nasledovne: Deň Prevádzkové hodiny 2.4.2015 – ...

ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIE

branim-sa-rozhodnutiu-organov

Obec Soľ, ako príslušný orgán ochrany prírody, podľa § 82, ods. 7 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zač ...

Stomatologická pohotovostná služba

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Zumba opäť v Soli

zumba

Pre všetkých, ktorým chýba pohyb a zábava prinášame dobrú správu. Do našej obce sa opäť vracia Zumba. Kde??? Telocvičňa ZŠ Soľ Kedy??? Každý piatok o 19.00 hod. Prvá Zumba je naplá ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie