Aktuálne novinky

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služb ...

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Stomatologická pohotovostná služba – Február/Marec 2016

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „PROGRAM ROZVOJA OBCE SOĽ NA ROKY 2015 – 2022“

obec123-1000x235

V zmysle § 6 ods. 1 a 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ...

Zber komunálneho a separovaného odpadu

Separovaný odpad

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností v roku 2016: ...

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Soľ

Informačná tabuľa obec Soľ

Vážení občania, chceli by sme Vás oboznámiť s prebiehajúcim projektom s názvom “Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Soľ” v rámci Operačného programu: ...

Voľby do NR SR

Parlamentné voľby

Pre zobrazenie informácií pre voliča týkajúcich sa práva voliť a práva byť volený kliknite na nasledujúci odkaz: Voľby do NR SR 2016 – Informácie ...

Návrh Územného plánu obce Soľ

obec123

Vážení občania, chceli by sme Vás oboznámiť s návrhom Územného plánu obce Soľ. Ide len o informáciu pre občanov. S prerokovaním návrhu ÚP plánu obce Soľ sa ešte nezačalo. Prosí ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie