Aktuálne novinky

Oznámenie o strategickom dokumente R ...

PSK

 V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ...

Posilňovňa cez sviatky zatvorená

workout

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že počas sviatočných dní v nedeľu 01.05.2016 a nedeľu 08.05.2016 bude obecná posilňovňa zatvorená. Ostatné dni bude obecná posilňovňa ...

Stojíme za hasičmi

Stojime za hasicmi-logo

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať o súťaži . Naši dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci. Teraz môžeme ukázať, že my stojíme za nimi! Ch ...

Obnova rodinných domov

zateplovanie domu

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať o možnosti získania finančných prostriedkov na obnovu rodinných domov prostredníctvom zatepľovanenia. Ak máte záujem o zateplenie svojho rod ...

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce Soľ

obec123

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať so začatím prerokovania návrhu Územného plánu obce Soľ. Svoje pripomienky k tomuto dokumentu môžete predkladať písomne na Obecnom Úrade ...

Stomatologická pohotovostná služba – Apríl/Máj 2016

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Výstava Veľkonočných ozdôb

Veľká noc 2016-9

Od pondelka, 14.03.2016 do piatka 18.03.2016 sa v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Soli konala výstava Veľkonočných ozdôb. Občania obce tak mali možnosť pokochať sa týmito krásnymi v ...

Otvorenie multifunkčného ihriska v obci Soľ

25

V sobotu 6. februára 2016 sa v areáli futbalového ihriska obce Soľ uskutočnilo slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska. Futbal je v obci Soľ najpopulárnejším športom s najdlhšou tr ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie