Aktuálne novinky

Posilňovňa v obci Soľ

workout

Vážení občania, príďte si aj vy zacvičiť už dnes, 14.1.2015 do novootvorenej posilňovne, ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome obce Soľ (pri futbalovom ihrisku). Deň Prevádzkové hodiny ...

Stomatologická pohotovostná služba

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Zumba opäť v Soli

zumba

Pre všetkých, ktorým chýba pohyb a zábava prinášame dobrú správu. Do našej obce sa opäť vracia Zumba. Kde??? Telocvičňa ZŠ Soľ Kedy??? Každý piatok o 19.00 hod. Prvá Zumba je naplá ...

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Soľ

obec123

V zmysle § 6 ods. 1 a 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Soľ, ako obstar ...

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na mesiac január 2015 vo Vranove nad Topľou

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Starosta a poslanci obce sa ujali svojich funkcií

Poslanci 2014

V sobotu (6.12.2014) sa konalo za účasti novozvolených poslancov ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ). Záujmy obyvateľov obce bude aj v nasledujúcom funkčnom období presadz ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie