Aktuálne novinky

Posilňovňa cez sviatky zatvorená

workout

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v dňoch 29.8.2015 (sobota), 1.9.2015 (utorok) a 15.9.2015 (utorok) bude Obecná posilňovňa zatvorená. 29.8.2015 (sobota) – Výročie S ...

Šarišan na Šarišu

šarišan na šarišu 2015

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v nedeľu 30. augusta 2015 sa v športovom areáli vo Veľkom Šariši uskutoční kultúrne podujatie Šarišan na Šarišu. ...

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na mesiac august 2015 vo Vranove nad Topľou

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Stomatologická pohotovostná služba – August 2015

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Hlinné – Územný plán obce, zmeny a doplnky 2014

obec123

Obec Soľ, ako dotknutá obec informuje verejnosť o vypracovaní strategického dokumentu “Hlinné - Územný plán obce, zmeny a doplnky 2014″. ...

Správa o hodnotení – Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

PSK

Vážení občania chceli by sme vás oboznámiť s hodnotením a návrhom strategického dokumentu územnej prognózy “Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja”. ...

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK

PSK

Vážení občania chceli by sme vás oboznámiť so strategickým dokumentom územnej prognózy “Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj”. Obstarávateľ  ...

Zemplínsky splav 2015

P1090785

V piatok 3. júla odštartoval už 4. ročník Zemplínskeho splavu organizovaného občianskym združením Gavra. Tento rok odštartoval splav na rieke Topľa v obci Soľ s cieľom v obci Zemplín n ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie