Aktuálne novinky

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služb ...

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Žiacky futbalový turnaj

ŽFT-6

V sobotu 21.2.2015 sa v pretlakovej športovej hale vo Vranove nad Topľou uskutočnil futbalový turnaj žiakov. Do turnaja sa zapojilo celkovo 5 tímov z okolitých obcí. Okrem FK Soľ sa turnaja z ...

Prechod na nový odorant zemného plynu

Odorant

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si dovoľuje oznámiť, že v obci Soľ bude meniť odorant zemného plynu, čo je zmes ...

Stomatologická pohotovostná služba

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Zumba opäť v Soli

zumba

Pre všetkých, ktorým chýba pohyb a zábava prinášame dobrú správu. Do našej obce sa opäť vracia Zumba. Kde??? Telocvičňa ZŠ Soľ Kedy??? Každý piatok o 19.00 hod. Prvá Zumba je naplá ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie