Aktuálne novinky

Mikuláš

Mikuláš 37

Piaty december sa stal aj pre deti z našej obce výnimočný. Všetky deti čakali na stretnutie s Mikulášom. Obecný úrad v spolupráci so ZŠ v Soli zorganizovali takéto podujatie, ktoré s ...

Vianočný koncert – Ťaskovci

vianočný

V sobotu 27. decembra 2014 o 16.30 hod. sa v rímskokatolíckom kostole v Soli uskutoční Vianočný koncert … narodzil še nam Spasiteľ …   Všetci ste srdečne vítaní. ...

Začaté správne konanie

branim-sa-rozhodnutiu-organov

Obec Soľ, ako príslušný orgán ochrany prírody, podľa § 82, ods. 7 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zač ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

oznamenie

Obec Soľ v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje nasledov ...

Poďakovanie starostu občanom

erb

Vážení občania! V sobotňajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom, kto Vás bude počas nasledujúceho volebného obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo veden ...

Konečné výsledky volieb v obci Soľ

komunalne-volby-obce-starosta

Dňa 15.11.2014 sa v našej obci uskutočnili komunálne voľby. Vo voľbách sa o priazeň voličov uchádzalo 5 kandidátov na post starostu obce a 40 kandidátov na post jedného z deviatich poslan ...

Október – Mesiac úcty k starším

p1080403

Dňa 23. októbra 2014 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Soli posedenie s dôchodcami, pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.  Aj v tomto roku si žiaci zo ZŠ v Soli pod vedením p. učite ...

Kandráčovci

Kandráčovci

V nedeľu 26. novembra 2014 sa v Kultúrnom dome obce Soľ uskutočnilo vystúpenie hudobnej skupiny Kandráčovci. Vystúpenie začalo o 15.00 hod. a Kandráčovci zaspievali okrem svojich známych ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie