Aktuálne novinky

Stomatologická pohotovostná služba &# ...

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Voľby do NR SR

Parlamentné voľby

Pre zobrazenie informácií pre voliča týkajúcich sa práva voliť a práva byť volený kliknite na nasledujúci odkaz: Voľby do NR SR 2016 – Informácie ...

Návrh Územného plánu obce Soľ

obec123

Vážení občania, chceli by sme Vás oboznámiť s návrhom Územného plánu obce Soľ. Ide len o informáciu pre občanov. S prerokovaním návrhu ÚP plánu obce Soľ sa ešte nezačalo. Prosí ...

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na mesiac november 2015 vo Vranove nad Topľou

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Zber komunálneho a separovaného odpadu

Separovaný odpad

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností v roku 2015: ...

Stomatologická pohotovostná služba – November 2015

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Mesiac úcty k starším

P1110082

Dňa 22. októbra 2015 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Soli posedenie s dôchodcami, pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM. S radosťou a potešením sme pre dôchodcov pripravili malé pos ...

Vyhodnotenie pripomienok podaných ku konceptu ÚP obce Soľ

obec123-1000x235

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že na Obecný úrad v Soli bol dňa 20.10.2015 doručené Vyhodnotenie pripomienkového konania týkajúceho sa Konceptu Územného plánu. Pre zob ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie